Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / அரபி இலக்கண வகுப்பு -10

அரபி இலக்கண வகுப்பு -10

அரபி இலக்கண வகுப்பு
அரபி இலக்கண வகுப்பு -10,
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 11-11-2017 சனிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Check Also

24: திக்ர் செய்வோம்!

தினம் ஒரு ஹதீஸ் 24: திக்ர் செய்வோம்! மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *