Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / அரபி இலக்கண வகுப்பு -9

அரபி இலக்கண வகுப்பு -9

அரபி இலக்கண வகுப்பு
அரபி இலக்கண வகுப்பு -9,
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 21-10-2017 சனிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Check Also

அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =