Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 8) சகோதரிக்குரிய பங்கு

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 8) சகோதரிக்குரிய பங்கு

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 8)

சகோதரிக்குரிய பங்கு

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Check Also

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – ஹுதைபிய்யா

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, ஹுதைபிய்யா வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *