Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 7) சகோதரர்க்குரிய பங்கு

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 7) சகோதரர்க்குரிய பங்கு

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் – 7)

சகோதரர்க்குரிய பங்கு

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

About Admin2

Check Also

நாட்டின் பாதுகாப்பு | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 13 – 07 – 2018 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *