Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / ஈமானை முழுமையாக்குவோம்

ஈமானை முழுமையாக்குவோம்

Audio mp3 (Download)

அல்-ஜுபைல் ஜும்ஆ குத்பா,

நாள் : 01-07-2016 வெள்ளிக்கிழமை,

இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

வழங்குபவர் : மௌலவி K.S.ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

About admin

Check Also

06 : நன்மையால் கனக்கும் நான்கு வார்த்தை திக்ர்

தினம் ஒரு திக்ர் 06 : நன்மையால் கனக்கும் நான்கு வார்த்தை திக்ர் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *