Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / ஒருவர் தனக்காக அகீக்கா கொடுக்கலாமா?

ஒருவர் தனக்காக அகீக்கா கொடுக்கலாமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

Dairy Milk சாக்லேட் சாப்பிடலாமா?

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *