Home / Video - தமிழ் பயான் / கப்ரில் நான்கு கேள்விகள் என்றால்? சிறு நீர் கழிக்கும் போது மறைக்காதவர்கள் கப்ரில் வேதனை செய்யப்படுவது ஏன்?

கப்ரில் நான்கு கேள்விகள் என்றால்? சிறு நீர் கழிக்கும் போது மறைக்காதவர்கள் கப்ரில் வேதனை செய்யப்படுவது ஏன்?

அகீதா – இஃதிகாதுல் இமாம் ஷாஃபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் நூலின் விளக்கவுரை தொடரில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள்
பதில்: மௌலவி முஜாஹிதி இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்.

Check Also

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ்

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *