Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / குர்ஆனும் எமது வாழ்க்கையும்

குர்ஆனும் எமது வாழ்க்கையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி குர்ஆனும் எமது வாழ்க்கையும் உரை : மௌலவி ஹனிபா நாள் : 18-01-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Check Also

33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-3) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *