Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா
சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 10-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Check Also

அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − six =