Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா
சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 10-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

About Admin2

Check Also

31: ஸஜ்தாவில் இருக்கும்போது..

தினம் ஒரு திக்ர் 31: ஸஜ்தாவில் இருக்கும்போது.. மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *