Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா
சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 10-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

About Admin2

Check Also

இஸ்லாம் தன் வாழ்க்கையில் – முஹம்மத் (சிமிலன் ராஜா)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *