Home / Q&A / சிரியா மக்களுக்காக நோன்பு நோற்பதன் சட்டமென்ன?

சிரியா மக்களுக்காக நோன்பு நோற்பதன் சட்டமென்ன?

சிரியா மக்களுக்காக நோன்பு நோற்பதன் சட்டமென்ன?

பதிலளிப்பவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி

Check Also

பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா?

பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா அல்லது அனைவருக்குமா? கேள்வி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *