Home / சுத்தம் (ஒளு) / சுத்தம் (ஒளு)

சுத்தம் (ஒளு)

 

சுத்தம்

தண்ணீரின் சட்டங்கள் – சுத்தம் (ஒளு) தொடர் 1

உளூவின் அவசியம் – சுத்தம் (ஒளு) தொடர் 2

மண் அசுத்தத்தை போக்குமா?

காலுறை மீது தடவுவதின் சட்டங்கள்

ஒளுவின் சிறப்பு மற்றும் அதன் சட்டங்கள்

கடமையான குளிப்பின் சட்டங்கள்

சுத்தம் (ஒளு)

வுளூவின் சுன்னத்துக்களும் அதை முறிக்கும் காரியங்களும்

Check Also

குளிர்கால சட்டங்கள் – UK ஆன்லைன் தஃவா நிகழ்ச்சி

www.qurankalvi.com இணையதளம் மூலம் UK சகோதரர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட ஆன்லைன் தஃவா நிகழ்ச்சி, வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *