Home / Video - தமிழ் பயான் / சோதனைக்கு மத்தியில் நம் வாழ்க்கை

சோதனைக்கு மத்தியில் நம் வாழ்க்கை

ஜும்ஆ குத்பா
சோதனைக்கு மத்தியில் நம் வாழ்க்கை
உரை : ரஹ்மத்துல்லா இஸ்ஹானி
நாள் : 10-11-2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

About Admin2

Check Also

ரமழானில் சுயபரிசோதனை | Self Introspection (Examination) |

ரவ்ழா அழைப்பு வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் புனித லைலத்துல் கத்ர் சிறப்பு மார்க்கச் சொற்பொழிவு ரமழானில் சுயபரிசோதனை வழங்குபவர் : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *