Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / தஃப்ஸீர் : 05 – 100 ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி

தஃப்ஸீர் : 05 – 100 ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு

தஃப்ஸீர் : 05 – 100 ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி

ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி

நாள் : 17-11-2017 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Check Also

33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-3) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *