Home / Video - தமிழ் பயான் / தினம் ஒரு தகவல் – ஊனமுற்றவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை!!!

தினம் ஒரு தகவல் – ஊனமுற்றவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை!!!

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் தினம் ஒரு தகவல்
வழங்குபவர்: மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்

About Admin2

Check Also

ரமழானில் சுயபரிசோதனை | Self Introspection (Examination) |

ரவ்ழா அழைப்பு வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் புனித லைலத்துல் கத்ர் சிறப்பு மார்க்கச் சொற்பொழிவு ரமழானில் சுயபரிசோதனை வழங்குபவர் : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *