Home / Video - தமிழ் பயான் / தினம் ஒரு தகவல் – நல்லமல்கள் செய்யவிடாமல் தடுக்கப்படுவது ஏன்?

தினம் ஒரு தகவல் – நல்லமல்கள் செய்யவிடாமல் தடுக்கப்படுவது ஏன்?

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் தினம் ஒரு தகவல்
வழங்குபவர்: மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்

Check Also

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – ஹுதைபிய்யா

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, ஹுதைபிய்யா வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *