Home / Video - தமிழ் பயான் / தினம் ஒரு தகவல் – நல்லமல்கள் செய்யவிடாமல் தடுக்கப்படுவது ஏன்?

தினம் ஒரு தகவல் – நல்லமல்கள் செய்யவிடாமல் தடுக்கப்படுவது ஏன்?

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் தினம் ஒரு தகவல்
வழங்குபவர்: மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்

About Admin2

Check Also

பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா?

பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா அல்லது அனைவருக்குமா? கேள்வி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *