Home / Q&A / புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

கேள்வி : புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துவா மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துவா பலவீனமான ஹதீஸா?

பதில் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Check Also

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்)

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்) விஷேட உரை மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 10 – 01 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *