Home / Q&A / புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

கேள்வி : புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துவா மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துவா பலவீனமான ஹதீஸா?

பதில் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About admin

Check Also

நாட்டின் பாதுகாப்பு | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 13 – 07 – 2018 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *