Live Telecast
Home / Q&A / புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

கேள்வி : புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துவா மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துவா பலவீனமான ஹதீஸா?

பதில் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About admin

Check Also

கப்ரில் பச்சை மட்டை நடுவது நபி வழியா?

அகீதா – இஃதிகாதுல் இமாம் ஷாஃபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் நூலின் விளக்கவுரை தொடரில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள் பதில்: மௌலவி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *