Home / Q&A / புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துஆ மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துஆ பலவீனமான ஹதீஸ்ஸா?

கேள்வி : புத்தாடை அணியும் போது ஓதும் துவா மற்றும் பயணிகள் கேட்கும் துவா பலவீனமான ஹதீஸா?

பதில் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About admin

Check Also

03: 04 நோயாளிக்காக ஓதும் துஆ,

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 துஆக்கள் பாடம்-3, நோயாளிக்காக ஓதும் துஆ, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *