Home / Q&A / பெண்கள் மூக்குத்தி அணியலாமா? பதிலளிப்பவர் : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

பெண்கள் மூக்குத்தி அணியலாமா? பதிலளிப்பவர் : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

கேள்வி: பெண்கள் மூக்குத்தி அணியலாமா?

பதிலளிப்பவர் : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

Check Also

ஒருவர் தொழுது கொண்டிருக்கும் போது குறுக்கே செல்லலாமா? | Q&A |

ஒருவர் தொழுது கொண்டிருக்கும் போது குறுக்கே செல்லலாமா? கேள்வி பதில் (Q & A) மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *