Live Telecast
Home / Q&A / பெண்கள் மூக்குத்தி அணியலாமா? பதிலளிப்பவர் : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

பெண்கள் மூக்குத்தி அணியலாமா? பதிலளிப்பவர் : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

கேள்வி: பெண்கள் மூக்குத்தி அணியலாமா?

பதிலளிப்பவர் : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

About admin

Check Also

ஹஜ்ஜின் வகைகளும், அவற்றின் விளக்கங்களும் – பதிலளிப்பவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

ஹஜ் கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி ஹஜ்ஜின் வகைகளும், அவற்றின் விளக்கங்களும். பதிலளிப்பவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *