Home / மார்க்க அறிஞ்சர்கள் / மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் / மக்கா ஹரத்தில் பூமி ரத்தம் கக்குவது உண்மையா?

மக்கா ஹரத்தில் பூமி ரத்தம் கக்குவது உண்மையா?

மக்கா ஹரத்தில் பூமி ரத்தம் கக்குவது உண்மையா?
மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About Admin2

Check Also

ஆவேசம் கூடாது

ஆவேசம் கூடாது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *