Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / மன்ஜில் தொகுப்பு ஓதலாமா?

மன்ஜில் தொகுப்பு ஓதலாமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

ஆவேசம் கூடாது

ஆவேசம் கூடாது

One comment

  1. Assalamu Alaikum,

    Please upload correct audio for மன்ஜில் தொகுப்பு ஓதலாமா?

    Jazakumullahu Khairan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *