Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / மறுமை நாளில் உறவினரைக் கண்டு விரண்டு ஓடுபவர்கள் மூஃமின்களா காஃபிர்களா?

மறுமை நாளில் உறவினரைக் கண்டு விரண்டு ஓடுபவர்கள் மூஃமின்களா காஃபிர்களா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

அரபி இலக்கண வகுப்பு -10

அரபி இலக்கண வகுப்பு அரபி இலக்கண வகுப்பு -10, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *