Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / மறுமை நாளில் உறவினரைக் கண்டு விரண்டு ஓடுபவர்கள் மூஃமின்களா காஃபிர்களா?

மறுமை நாளில் உறவினரைக் கண்டு விரண்டு ஓடுபவர்கள் மூஃமின்களா காஃபிர்களா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

தூஆவும் முஃமினது வாழ்வின் அதன் பிரதிபலிப்பும்

அல்-ஜுபைல் 19வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு, நாள் : 07.:04:2017, 2வது உரை_தலைப்பு_துஆவும் அதன் பிரதிபலிப்பும்_ மௌலவி : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *