Home / Uncategorized / மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?

மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி,
மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

About Admin2

Check Also

அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்திலா நாம் ?

அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்திலா நாம் ? உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *