Home / Uncategorized / மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?

மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி,
மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Check Also

அஷ்அரிய்யாக்களின் வலிந்துரையும் (تأويل) ஸலபுகளின் (إثبات) ஏற்றுக்கொள்ளலும்

-ஷெய்க் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி (Ph.D., – Reading) தமிழுலகில் உள்ள பெரும்பாலான அரபு மத்ரஸாக்களில் இன்று இஸ்லாமிய …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *