Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / முத்தலாக் ஓர் விளக்கம்

முத்தலாக் ஓர் விளக்கம்

Audio mp3 (Download)

வழங்குபவர்: மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி,
அழைப்பாளர், ரியாத் ஓல்டு ஸினாயா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்.

About admin

Check Also

ரமழானில் சுயபரிசோதனை | Self Introspection (Examination) |

ரவ்ழா அழைப்பு வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் புனித லைலத்துல் கத்ர் சிறப்பு மார்க்கச் சொற்பொழிவு ரமழானில் சுயபரிசோதனை வழங்குபவர் : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *