Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / யுக முடிவு நாளின் இறுதியில் நவீன இயந்திரங்கள் செயல் இழக்குமா?

யுக முடிவு நாளின் இறுதியில் நவீன இயந்திரங்கள் செயல் இழக்குமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

குழப்பங்களை புரிந்துகொள்ளல் (ஃபிக்ஹுல் ஃபிதன் நூலின் விளக்கம்) – தர்பியா – 6 & 7

அல் கோபார், ராக்காஹ், தம்மாம் & தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி, ஆசிரியர்: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *