Home / Video - தமிழ் பயான் / லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள்

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள்

ஜும்மா உரை
லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள்
மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி

இடம்
குளோப் போர்ட் கேம்ப்
தம்மாம் சவுதி அரபியா
நாள்: 23/11/2018

Check Also

இன்றைய உபதேசம் – 17 | மறுமையில் நான்கு விசாரணைகள் |

இன்றைய உபதேசம் – 17 نَصِيْحَةُ الْيَوْمِ மறுமையில் நான்கு விசாரணைகள் மௌலவி நூஹு அல்தாஃபி Subscribe to our …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 3 =