Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / வகுப்பு 01 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 01 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 01

ஆசிரியர்: மவ்லவி. அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி

அழைப்பாளர், ரிஸாலா அழைப்பகம், அல்-ஜுபைல் (RC)

About Admin2

Check Also

06 : நன்மையால் கனக்கும் நான்கு வார்த்தை திக்ர்

தினம் ஒரு திக்ர் 06 : நன்மையால் கனக்கும் நான்கு வார்த்தை திக்ர் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *