Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / வகுப்பு 01 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 01 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 01

ஆசிரியர்: மவ்லவி. அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி

அழைப்பாளர், ரிஸாலா அழைப்பகம், அல்-ஜுபைல் (RC)

Check Also

42: முன்னோர்களின் வாக்கினிலே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =