Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / வகுப்பு 14 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 14 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 14
ஆசிரியர்: மவ்லவி. அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி

Check Also

இளைஞர்களே! உங்களை தான்

இன்று ஓரு தகவல் 24: இளைஞர்களே! உங்களை தான் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *