Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவரிடம் வட்டியில்லாமல் கடன் வாங்கலாமா?

வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவரிடம் வட்டியில்லாமல் கடன் வாங்கலாமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

Tamil QA – ஷவ்வால் மாத ஆறு நோன்பு நோன்பு பற்றிய விளக்கம்

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், சவுதி அரேபியா)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *