Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / ஹஜ் உம்ரா செல்பவர்கள் உறவினர்களிடம் ஸலாம் கூறிவிட்டு செல்தல் மார்க்கத்தில் கூடுமா?

ஹஜ் உம்ரா செல்பவர்கள் உறவினர்களிடம் ஸலாம் கூறிவிட்டு செல்தல் மார்க்கத்தில் கூடுமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

About Admin2

Check Also

இலங்கை ஜமாஅத்துல் முஸ்லிமீமினின் பண்புகள் என்ன?

இலங்கை ஜமாஅத்துல் முஸ்லிமீமினின் பண்புகள் என்ன? வழங்குபவர் : மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *