Home / Islamic Months / Muharram / 01 : இஸ்லாமிய புத்தாண்டு 1440

01 : இஸ்லாமிய புத்தாண்டு 1440

இன்று ஓரு தகவல்
01 : இஸ்லாமிய புத்தாண்டு 1440
மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், ரிஸாலா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், அல்-ஜுபைல் RC

Check Also

32: உறுதி (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) – நிபந்தனை-2

இன்று ஓரு தகவல் 32: உறுதி (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) – நிபந்தனை-2 மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *