Home / Uncategorized / 04 : யார் மீது கடமை? (உழ்ஹிய்யா)

04 : யார் மீது கடமை? (உழ்ஹிய்யா)

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள்
04 : யார் மீது கடமை? (உழ்ஹிய்யா)
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி

About Admin2

Check Also

தவ்பாவின் தனி சிறப்பு

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS தவ்பாவின் தனி சிறப்பு உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *