Home / Uncategorized / 04 : யார் மீது கடமை? (உழ்ஹிய்யா)

04 : யார் மீது கடமை? (உழ்ஹிய்யா)

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள்
04 : யார் மீது கடமை? (உழ்ஹிய்யா)
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி

Check Also

30: இதுதான் நட்பு

இன்று ஓரு தகவல் 30: இதுதான் நட்பு மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *