Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 05: உழ்ஹிய்யாவில் கொடுப்படும் பிராணிகள்

05: உழ்ஹிய்யாவில் கொடுப்படும் பிராணிகள்

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள்
05: உழ்ஹிய்யாவில் கொடுப்படும் பிராணிகள்
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி

Check Also

இளைஞர்களே! உங்களை தான்

இன்று ஓரு தகவல் 24: இளைஞர்களே! உங்களை தான் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *