Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 06: கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்

06: கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்

இன்று ஓரு தகவல்
06: கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்
மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், ரிஸாலா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், அல்-ஜுபைல் RC

Check Also

இளைஞர்களே! உங்களை தான்

இன்று ஓரு தகவல் 24: இளைஞர்களே! உங்களை தான் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *