Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 06: கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்

06: கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்

இன்று ஓரு தகவல்
06: கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்
மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், ரிஸாலா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், அல்-ஜுபைல் RC

About Admin2

Check Also

30: வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும் போது…

தினம் ஒரு திக்ர் 30: வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும் போது… மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *