Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 08: #METOO இஸ்லாத்தின் பார்வையில்

08: #METOO இஸ்லாத்தின் பார்வையில்

இன்று ஓரு தகவல்
08: #METOO இஸ்லாத்தின் பார்வையில்
மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
அழைப்பாளர், ரிஸாலா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், அல்-ஜுபைல் RC

Check Also

44: ஏற்றுக்கொள்ளுதல் … மறுத்தல்…

இன்று ஓரு தகவல் 44: ஏற்றுக்கொள்ளுதல் … மறுத்தல்… மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + six =