ரியாத் நியூ ஸினாயா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி,
நாள் : 02 – 12 -2017,
வழங்குபவர் : மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி அழைப்பாளர், ரியாத் ஓல்டு ஸினாயா இஸ்லாமிய நிலையம், சவுதி அரேபியா.
இடம் : மஸ்ஜித் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹ்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

இஸ்லாத்தின் மகிமை | The Glory of Islam |

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, நாள் : 01 – 11 – 2018 – வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மௌலவி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *