Home / Daily Dhikrs / 21 : அல்லாஹ்வின் தண்டனை திடீரென வருவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற…

21 : அல்லாஹ்வின் தண்டனை திடீரென வருவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற…

தினம் ஒரு திக்ர்
21 : அல்லாஹ்வின் தண்டனை திடீரென வருவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற…
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

இளைஞர்களே! உங்களை தான்

இன்று ஓரு தகவல் 24: இளைஞர்களே! உங்களை தான் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *