Home / Daily Dhikrs / 21 : அல்லாஹ்வின் தண்டனை திடீரென வருவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற…

21 : அல்லாஹ்வின் தண்டனை திடீரென வருவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற…

தினம் ஒரு திக்ர்
21 : அல்லாஹ்வின் தண்டனை திடீரென வருவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற…
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

34: கட்டுப்படுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 34: கட்டுப்படுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-4) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *