Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 25: போர்கள் மற்றும் கலவரத்தின் போது

25: போர்கள் மற்றும் கலவரத்தின் போது

தினம் ஒரு திக்ர்
25: போர்கள் மற்றும் கலவரத்தின் போது…
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

இளைஞர்களே! உங்களை தான்

இன்று ஓரு தகவல் 24: இளைஞர்களே! உங்களை தான் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *