Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 26: இரவில் விழிப்பு வந்தால்…

26: இரவில் விழிப்பு வந்தால்…

தினம் ஒரு திக்ர்
26: இரவில் விழிப்பு வந்தால்…
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

இளைஞர்களே! உங்களை தான்

இன்று ஓரு தகவல் 24: இளைஞர்களே! உங்களை தான் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *