புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இந்த முக்கியமான பண்பு இருந்தால் தான் முஃமின்

ஜும்ஆ தமிழாக்கம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 15 – 03 – 2019 தலைப்பு: இந்த முக்கியமான பண்பு இருந்தால் தான் முஃமின் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

தந்தை தாயின் பெற்றோர்களுக்கும் பேரர்களுக்குமிடையலான உறவும் பொறுப்பும்

மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் தந்தை தாயின் பெற்றோர்களுக்கும் பேரர்களுக்குமிடையலான உறவும் பொறுப்பும் 08 March 2019 ஜும்ஆ குத்பா Subscribe to our Youtube Follow us on Twitter Follow us on Facebook

Read More »

குடும்பம் அவதிப்படும் அன்பளிப்புகள்

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, குடும்பம் அவதிப்படும் அன்பளிப்புகள் நாள் : 28 – 02 – 2019 : வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மவ்லவி வஸீம் ஹுஸைன் ரியாதி இடம் : பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் Subscribe to our Youtube Follow us on Twitter Follow us on Facebook

Read More »

Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 19 [ Madinah Arabic Book-1] By Sheikh Mafhoom Bahji

Download Madinah Arabic Book – 1 Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 19 دُرُوْسُ اللُغَة العربّيَة | Arabic for Non Arabic Speakers | மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 13 – 03 – 2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

அல்குர்ஆன் விளக்கம் – ஸூரத்துல் லஹப்

அல்குர்ஆன் விளக்கம் – ஸூரத்துல் லஹப் வடக்கு ரியாத் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நிலையம் அனுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆன் விளக்கம் – ஸூரத்துல் லஹப் மவ்லவி ஸஃபருள்ளாஹ் அப்துல் ஹாதீ தேதி : 01 – 03 – 2019 இடம் : சுலை, ரியாத்

Read More »