புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

கோபம் கொள்ளாதீர்….

கோபம் கொள்ளாதீர்…. ஜமிவுல் உலூம் அல்ஹிகம் அல்இமாம் அல்ஹாஃபிழ் இப்னு ரஜப் அல்ஹன்பலி அவர்களின் நூலிலிருந்து “கோபம் கொள்ளாதீர்” மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி

Read More »

ஸூரத்துல் இஃக்லாஸின் (ஏகத்தும்) விளக்கவுரை

ஸூரத்துல் இஃக்லாஸின் (ஏகத்தும்) விளக்கவுரை ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 22 – 03 – 2019 தலைப்பு: ஸூரத்துல் இஃக்லாஸின் (ஏகத்தும்) விளக்கவுரை வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

25 நபிமார்கள்

25 நபிமார்கள் உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு நாள்: 21 – 03 – 2019, வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஈமானின் சுவையை அடைந்தவர் யார்?

ஈமானின் சுவையை அடைந்தவர் யார்? ஈமானின் சுவையை அடைந்தவர் யார்? விஷேட உரை மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 07 – 03 – 2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »