புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் பெரியதந்தை மற்றும் சிறியதந்தைக்கு உரிய பங்கு (பாகம் 21)

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 21) பெரியதந்தை மற்றும் சிறியதந்தைக்கு உரிய பங்கு வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »