புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஜும்ஆ குத்பா குளிர்கால சட்டங்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read More »

12: நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-12, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Read More »

புத்தாண்டு தரும் புனித சிந்தனைகள்

ஜும்ஆ குத்பா புத்தாண்டு தரும் புனித சிந்தனைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 04-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read More »

கவலைகள் நீங்க

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கவலைகள் நீங்க, உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 03-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

குழந்தை வளர்ப்பும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா குழந்தை வளர்ப்பும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read More »