புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஒரே நாளில் இரண்டு குத்பா சட்டம் | Rulings on Two Khutbah on same day |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் விஷேட சொற்பொழிவு ஒரே நாளில் இரண்டு குத்பா சட்டம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 08 – 06 – 2018 இடம் : ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

உபயோகிக்கும் பொருட்களுக்கான ஸகாத் | Zakat Rulings – Part 4 |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் விஷேட சொற்பொழிவு உபயோகிக்கும் பொருட்களுக்கான ஸகாத் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 08 – 06 – 2018 இடம் : ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

ரமலான் கடைசி பத்து நாட்கள், ஸகாத் அல் ஃபித்ர் & பெருநாள் தொழுகை

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 08 – 06 – 2018 தலைப்பு: ரமலான் கடைசி பத்து நாட்கள், ஸகாத் அல் ஃபித்ர் & பெருநாள் தொழுகை வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

தங்கத்திற்குறிய ஸகாத் | Zakat Rulings – Part 3 |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் விஷேட சொற்பொழிவு தங்கத்திற்குறிய ஸகாத் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 08 – 06 – 2018 இடம் : ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

ஸகாத் அல் ஃபித்ர் சட்டங்கள் | Zakat Al Fitr Rulings |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் விஷேட சொற்பொழிவு ஸகாத் அல் ஃபித்ர் சட்டங்கள் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 08 – 06 – 2018 இடம் : ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »