புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 10 [ Madinah Arabic Book-1] By Sheikh Mafhoom Bahji

Download Madinah Arabic Book – 1 Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 10 دُرُوْسُ اللُغَة العربّيَة | Arabic for Non Arabic Speakers | மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 09 – 01 – 2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஓர் அன்பு மடல்!

அன்பின் கிறிஸ்தவ சகோதர, சகோதரிகளே! இறைவனின் தீர்க்கதரிசி மோஸஸ் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த வேதத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் தமது மாற்றங்களை செய்து தமது சொந்த விருப்பு வெருப்பை முற்படுத்தி இறைவேதத்தை திரித்துக் கூற முற்பட்டமையே மீண்டும் ஒரு புதிய வேதத்தை ஜீஸஸுக்கு இறைவன் அருளினான் என்பதனை எந்த ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவரும் மறுக்க முடியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் இருந்து வேதம் கொடுக்கப்பட்ட சமூகமாகிய கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தினர்களில் பலர், தங்களுக்கு அருளப்பட்ட …

Read More »

இஸ்லாமிய குடும்ப உருவாக்கத்திற்கு குர்ஆன் ஹதீஸ் வழிகாட்டல்கள்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 11 – 01 – 2019 தலைப்பு: இஸ்லாமிய குடும்ப உருவாக்கத்திற்கு குர்ஆன் ஹதீஸ் வழிகாட்டல்கள் வழங்குபவர் : மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A …

Read More »

Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 09 [ Madinah Arabic Book-1] By Sheikh Mafhoom Bahji

Download Madinah Arabic Book – 1 Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 09 دُرُوْسُ اللُغَة العربّيَة | Arabic for Non Arabic Speakers | மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 01 – 01 – 2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

அல்லாஹ் கூறும் உதாரணங்கள் | Examples from Allah |

ரியாத் நியூ ஸீனாயிய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மாதந்திர சிறப்பு நிகழ்ச்சி, நாள் : 20 – 12 – 2018 வியாழக்கிழமை தலைப்பு: அல்லாஹ் கூறும் உதாரணங்கள் வழங்குபவர் : மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி இடம் : நியூ ஸீனாயிய்யா தஃவா நிலையாம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »