புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

துல்ஹஜ் மாத முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்புகளும் செய்யவேண்டிய நல்லஅமல்களும் | First 10 Days of Dhul Hijjah |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 10 – 08 – 2018 தலைப்பு: துல்ஹஜ் மாத முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்புகளும் செய்யவேண்டிய நல்லஅமல்களும் வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

17 : முன்மாதிரி அரசியல் தலைவர் முஹம்மது நபி(ஸல்)

நாளும் ஓர் நற்சிந்தனை 17 : முன்மாதிரி அரசியல் தலைவர் முஹம்மது நபி(ஸல்) மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to …

Read More »

பொறுமையை எப்பொழுது கடைபிடிக்கவேண்டும் | Patience |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 27 – 07 – 2018 தலைப்பு: பொறுமையை எப்பொழுது கடைபிடிக்கவேண்டும் 1. நன்மை செய்வதில் பொறுமை. 2. தீமைகளிலிருந்து எம்மைப் பாதுகாக்க பொறுமை அவசியம். 3. வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துன்பங்களின் போது பொறுமையாக இருப்பது…….. வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to …

Read More »

பொறுமை ௭னும் நற்குணம் | Patience a Good Manner |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 27 – 07 – 2018 தலைப்பு: பொறுமை ௭னும் நற்குணம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் “ஒருவருக்கு துன்பம் ஏற்படும்போது, அதன் ஆரம்ப நிலையில் பொறுமையாய் இருப்பதுதான் உண்மையான பொறுமை ” ஓர் அடியார் தமக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்படும்போது إِنَّا …

Read More »