புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஃப்தாருக்கு ஸகாத் கொடுக்கலாமா | Ramadan Q&A |

இஃப்தாருக்கு ஸகாத் கொடுக்கலாமா கேள்வி பதில் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

குர்ஆனிய விதிமுறைகள் | Quranic Principles |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் விஷேட சொற்பொழிவு குர்ஆனிய விதிமுறைகள் வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 29 – 05 – 2018 (Right after Taraweeh Salah) இடம் : ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

சுவர்க்கத்தின் நருமணம் | Fragrance of Jannah |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 25 – 05 – 2018 தலைப்பு: சுவர்க்கத்தின் நருமணம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரிஷாத் முஹம்மது சலீம் இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »