புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தூஆவும் முஃமினது வாழ்வின் அதன் பிரதிபலிப்பும்

அல்-ஜுபைல் 19வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு, நாள் : 07.:04:2017, 2வது உரை_தலைப்பு_துஆவும் அதன் பிரதிபலிப்பும்_ மௌலவி : முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Read More »

உனது உயர்வு உனது பணிவில் தான் இருக்கின்றது

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தலைப்பு : உனது உயர்வு உனது பணிவில் தான் இருக்கின்றது இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 07 – 04 – 2017 (வெள்ளிக்கிழமை)

Read More »