புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஒருவர் மற்றவருக்கு ஸலாத்தை எத்தி வைக்கலாமா?

Audio mp3 (Download) பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Read More »

ஒருவர் தனக்காக அகீக்கா கொடுக்கலாமா?

Audio mp3 (Download) பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Read More »

எந்த ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் போதும் சதக்காவை முற்படுத்துங்கள் என்பதன்ச ட்டம் என்ன?

Audio mp3 (Download) பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Read More »

ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு சிறப்புகள், உரை மௌலவி Mohamed Azhar Seelani

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு சிறப்புகள், உரை: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 05-01-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் அப்பாவி முஸ்லிம்களை கொடுமை படுத்துவதன் மார்க்க நிலைபாடு என்ன?

Audio mp3 (Download) பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Read More »