புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஜூம்ஆ நாளை இழந்து விடாதீர்கள் | Do not miss Jumma |

தாயிஃப் மாநகர தஃவா நிலையம் ஜூம்ஆ நாளை இழந்து விடாதீர்கள் மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி நாள் :- 14 – 12 – 2018, வெள்ளிக்கிழமை இடம்: தாயிப் தமிழ் பள்ளி வாயல் யமானியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஜும்ஆ நாளின் சிறப்புகள் | Importance of Jumma Salah |

தாயிஃப் மாநகர தஃவா நிலையம் ஜும்ஆ குத்பா – ஜும்ஆ நாளின் சிறப்புகள் தமிழாக்கம் :- மௌலவி M.M.நூஹ் அல்தாஃபி நாள் :- 14 – 12 – 2018, வெள்ளிக்கிழமை இடம்: தாயிப் தமிழ் பள்ளி வாயல் யமானியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

ஏகத்துவ கலிமாவின் சிறப்புகள் | Importance of Tawheed |

ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம். ஏகத்துவ கலிமாவின் சிறப்புகள் தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி நாள் :- 07 – 12 – 2018, வெள்ளிக்கிழமை இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஜுமுஆ நாள் தொடர்பான சில சட்டங்கள் | Rulings on Jumma |

அல் கோபார் (ஹிதாயா) இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திரா மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி ஜுமுஆ நாள் தொடர்பான சில சட்டங்கள் உரை: மௌலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி அழைப்பாளர், அல் கோபார் (ஹிதாயா) இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் நாள்: 03 – 01 – 2019, வியாழக்கிழமை இடம்: அல் கோபார் தாவா நிலைய நூலகம் …

Read More »

ஜின்களின் உலகம் ! (பாகம் – 1) | The World of Jihn |

ஜின்களின் உலகம் ! (பாகம் – 1) | The World of Jihn | உரை: மவ்லவி அஸ் ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு நாள்: 02 – 01 – 2019, புதன்கிழமை கிழமை இடம்: புஹாரி மஸ்ஜித், சில்வர் டவர் அருகில், அல்கோபர், சவுதி அரபியா Subscribe to our …

Read More »