புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

Dr. Abdur Rahim Arabic Book 1 lesson 2-இலக்கண பாடம் 2 (الدَّرْسُ الثَّان)

Dr. Abdur Rahim Arabic Book 1 – இலக்கண பாடம் 2 PDF Read Only / வாசிக்க மட்டும் Dr. Abdur Rahim Arabic Book 2 – இலக்கண பாடம் 2 PDF Dr. Abdur Rahim Arabic Book 1 – இலக்கண பாடம் 2 PDF(Download)   Download Dr. Abdur Rahim Arabic Book (level 1) PDF

Read More »

ஃபிக்ஹ் – ஜனாஸா சட்டங்கள் – பாடம் 10, அறிஞர் அல்பானியின் தல்கீஸ் அஹ்காமில் ஜனாஇஸ் நூலின் விளக்கம்

அல் கோபார், ராக்காஹ் மற்றும் தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி, ஆசிரியர்: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி. (அழைப்பாளர், அல்கோபர் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்) நாள்: 11:11-2016, வெள்ளிக்கிழமை, மதியம் 12.30 முதல் மாலை 5.00 மணி வரை, இடம்: அல்-பஷாஇர் பள்ளிக்கூடம், அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

Read More »

தஃப்ஸீர் பாடம் 1 – ஸூரா அழ்-ழுஹா (அத்தியாயம் 93) அல்ஜுபைல் தர்பியா நிகழ்ச்சி

அல் -ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி, வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி . நாள் : 18-11-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

இஸ்லாத்தின் மூன்று அடிப்படைகளும் அவற்றின் ஆதரங்களும் – தொடர் 6

இஸ்லாத்தின் மூன்று அடிப்படைகளும் அவற்றின் அதரங்களும், இமாம் முஹம்மத் பின் அப்துல் வஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் எழுதிய நூலின் விளக்கம், அல் கோபார் (ஹிதாயா) இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர தொடர் வகுப்பு, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc, நாள் : 28 : 11: 2016 – திங்கட்கிழமை, இடம்: மஸ்ஜித் தக்வா, Shaqra Street 11-12 Cross (Near …

Read More »