புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

முபாஹலா என்றால் என்ன?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி, முபாஹலா என்றால் என்ன? வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை என்பதன் விளக்கம் என்ன?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை என்பதன் விளக்கம் என்ன? வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

ஸகாதின் சட்டம் | Rulings on Zakat |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 01 – 06 – 2018 தலைப்பு: ஸகாதின் சட்டம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்வோம் | Spending in the cause of Allah |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 01 – 06 – 2018 தலைப்பு: அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்வோம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இறுதிப் பத்தும் இபாதத்தும்

ஜும்ஆ குத்பா இறுதிப் பத்தும் இபாதத்தும், வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 01-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read More »

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 20) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் | Beautiful Names of Allah

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 20 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »