புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஸூரத்துல் மாயிதா தஃப்ஸீர் தொடர் வசனம் 109 – 113 |Tafseer Surah Maeda Verse 109 – 113|

ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல்-தஹ்ஹீல் நடைபெற்ற வாரந்திர குர்ஆன் தப்ஸீர் தொடர் வகுப்பு, ஸூரத்துல் மாயிதா தஃப்ஸீர் தொடர் – வசனம் 109 – 113 நாள் : 22 – 11 – 2018, வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 04 [ Madinah Arabic Book-1] By Sheikh Mafhoom Bahji

Download Madinah Arabic Book – 1 Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 04 دُرُوْسُ اللُغَة العربّيَة | Arabic for Non Arabic Speakers | மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 28 – 11 – 2018 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

கடன் | Loan – Lending & Borrowing |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி கடன் வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 23 – 11 – 2018 இடம் : சுலை, ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

புன்முறுவல் | Smile it is Sunnah |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 30 – 11 – 2018 தலைப்பு: புன்முறுவல் வழங்குபவர் : மௌலவி ரிஷாத் முஹம்மது சலீம் இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi …

Read More »

அடியார்களை நேசித்தல் | Loving our Muslim Brothers |

ரியாத் நியூ ஸீனாயிய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மாதந்திர சிறப்பு நிகழ்ச்சி, நாள் : 29 – 11 – 2018 வியாழக்கிழமை தலைப்பு: அடியார்களை நேசித்தல் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம் : நியூ ஸீனாயிய்யா தஃவா நிலையாம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »