புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நபித்தோழர்களின் வாழ்வினிலே | Life of Prophets Companions |

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, நபித்தோழர்களின் வாழ்வினிலே நாள் : 03 – 01 – 2019 : வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மௌலவி நூஹு அல்தாஃபி இடம் : பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

குடும்ப உறவின் சிறப்புகள் | Importance of Family Ties |

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, குடும்ப உறவின் சிறப்புகள் நாள் : 03 – 01 – 2019 : வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மவ்லவி சாஜுதீன் மஃரூப் ரியாதி இடம் : பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஜும்ஆ தொழுகையின் சிறப்பு | Importance of Jumma Salah |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 04 – 01 – 2019 தலைப்பு: ஜும்ஆ தொழுகையின் சிறப்பு வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ரிஃப்லான் உவைஸ் இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »