புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் حصن المسلم நூலின் விளக்கத் தொடர் 20 (இறுதி தொடர்)

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் ( حصن المسلم) நூலின் விளக்கத் தொடர் வகுப்பு, நாள்: 05:01:2014. திங்கட்கிழமை. இடம் : ராக்கா சாமி துகைர் ஹால், அல்கோபர் , சவுதி அரேபியா. வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »

இந்திய முஸ்லிம்களின் இன்றைய கல்விநிலை மற்றும் பைத்துல்ஹிக்மா – பாகம் 2 & கேள்வி பதில்

ரக்காஹ் இஸ்லாமிய கலாச்சார மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற கல்வி கருத்தரங்கம். வழங்குபவர் சகோ. CMN சலீம். நாள்: 09 : 01: 2015 –வெள்ளிக்கிழமை, இடம் : ராக்காஹ் ஸாமி அல்-துகைர் பள்ளி DHL அருகில் , ராக்கா, அல்கோபர்,

Read More »

இந்திய முஸ்லிம்களின் இன்றைய கல்விநிலை மற்றும் பைத்துல்ஹிக்மா – பாகம் 1

ரக்காஹ் இஸ்லாமிய கலாச்சார மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற கல்வி கருத்தரங்கம். வழங்குபவர் சகோ. CMN சலீம். நாள்: 09 : 01: 2015 –வெள்ளிக்கிழமை, இடம் : ராக்காஹ் ஸாமி அல்-துகைர் பள்ளி DHL அருகில் , ராக்கா, அல்கோபர்,

Read More »

அநியாயம் சம்பந்தமாக வரும் சில ஹதிஸ்களின் விளக்கம்

அல்கோபர் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாரந்திர நிகழ்ச்சி. நாள்: 08:01:2015.வியாழக்கிழமை. இடம் : அல்-ஈஸா பள்ளி வாசல் , ஷிபா மருத்துவமனை சாலை, அல்கோபர், சவூதி அரேபியா. வழங்குபவர் மௌலவி அஜ்மல் அப்பாஸி.

Read More »