புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டங்கள் பாகம் 2

13:06:2013 வியாழக்கிழமை அன்று அல் ஜுபைல் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர்: மௌலவி மன்சூர் மதனி.

Read More »

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஆட்சி மாற்றம்

30:05:2014 வெள்ளிக்கிழமை அன்று அல் ஜுபைல் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »

ஷாபான் (ஷஃபான்) மாதமும் அது சம்பந்தமான கேள்வி பதில்களும்

அல்கோபர் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாரந்திர நிகழ்ச்சி. நாள்: 29:05:2014. இடம் : அல்-ஈஸா பள்ளி வாசல் , ஷிபா மருத்துவமனை சாலை, அல்கோபர், சவூதி அரேபியா. சிறப்புரை வழங்குபவர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »

ஷியாக்கள் தோன்றிய வரலாறு

அல்கோபர் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாரந்திர நிகழ்ச்சி. நாள்: 23:02:2012. இடம் : அல்கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் அரங்கம், சவூதி அரேபியா. சிறப்புரை வழங்குபவர்: மௌலவி மன்சூர் மதனி.

Read More »